HaberlerKurumsal Haber

MKE ANKARAGÜCÜ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

Derneğimiz Yönetim Kurulu tarafından 05.07.2019 Tarih ve 56 sayılı kararı ile ilk toplantının 22.07.2019 Pazartesi günü saat 14.00’te Necmettin ERBAKAN Kongre Merkezi, Mehtap Mahallesi Mamak Caddesi No:76/A Saimekadın Mamak Ankara adresinde, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 30.07.2019 Salı günü aynı saatte ve aynı yerde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. 05.07.2019

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

 1. Açılış ve Yoklama,
 2. Başkanlık divanı seçimi,
 3. Saygı duruşu, İstiklal Marşımızın okunması,
 4. Başkanlık divanına tutanaklara imza yetkisinin verilmesi,
 5. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
 6. Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
 7. 2018 – 2019 (2019 Ocak-Haziran Dönemi) yılları bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması, müzakeresi ve ibrası,
 8. Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
 9. Tahmini Bütçenin görüşülerek kabulü veya reddi,
 10. Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 12.03.2018 tarih ve 13697 sayılı Yazısı ile talep olunan Dernek Tüzüğümüzde gerekli olan değişikliklerin görüşülerek Tüzük Tadilatının yapılması,
 11. Derneğimiz adına taşınmaz mal satın alımı, mevcut veya alınan taşınmaz malları satılabilmesi ve taşınmaz mallar üzerinde ayni ve şahsi hak tesis ederek kısıtlayabilmek üzere Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine,
 12. İlgili kanun, Dernek Tüzüğümüz ve Türkiye Futbol Federasyonu mevzuatı uyarınca Profesyonel Futbol Şubesini ve Futbol takımlarını, Derneğimiz bünyesinde veya haricinde kurulmuş veya kurulacak Anonim Şirketlere, ortak olmak, devretmek, kiralamak, kiraya vermek, mevcut spor kulüplerini satın almak, gerçek ve tüzel kişilere hisse devretmek, halka arz etmek ve gerekli tüm işlemleri gerçekleştirmek üzere, mali, idari ve hukuki tüm düzenleme ve işlemleri yapılması için her türlü teklif, protokol ve sözleşme düzenlenmesi ve imzalanması, kurulacak, ortak olunacak, devir alınacak, Anonim Şirketlerde dernek tüzel kişiliğinin temsili amacıyla temsilci veya temsilciler atanması hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, ayrıca; Futbol Şubesinin tüm aktif ve pasifiyle birlikte Şirkete devrine, derneğin de futbol şubesinin borçlarından 2 yıl süreyle sorumluluğunun devam etmesine ve şirketle devir sözleşmesi yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,
 13. Profesyonel ve amatör spor branşlarında yarışma isimlerine sponsor alınması, sözleşmeler düzenlenmesi, imzalanması ve diğer gerekli işlemleri gerçekleştirmek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,
 14. Dilek ve temenniler
 15. Seçimler,
 16. Kapanış.

Benzer İçerikler

Başa dön tuşu
Loading...