HaberlerKurumsal Haber

MKE ANKARAGÜCÜ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

Derneğimiz Yönetim Kurulunun 04.06.2024 tarih ve 176 sayılı kararı ile ilk toplantının 22.06.2024 Cumartesi günü saat 14.00’te, Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi – Şenyuva Kuzey Ankara 9. Etap Keçiören / Ankara adresinde, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 29.06.2024 Cumartesi günü aynı saatte ve aynı yerde aşağıda yazılı GÜNDEM maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI yapılmasına karar verilmiştir.

Sayın üyelerimize ve ilgililere ilanen duyurulur.

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

 

 1. Açılış ve Yoklama,
 2. Başkanlık Divanı Seçimi,
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın Okunması,
 4. Başkanlık Divanına Tutanakları İmzalama Yetkisi Verilmesi,
 5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,
 6. Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Müzakeresi,
 7. 01.06.2022 – 31.05.2023 / 01.06.2023 – 31.05.2024 (2022-2023-2024 dönemleri) yılları bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması, müzakeresi ve ibrası,
 8. Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
 9. Tahmini bütçenin görüşülerek kabulü veya reddi,
 10. Ankara Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 07.03.2024 tarih ve E-29663791-130.99-7171571 sayılı yazısı ile talep olunan Kulüp Tüzüğümüzde gerekli olan değişikliklerin 7405 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi yönünde ilgili maddelerin görüşülerek Tüzük tadilatının yapılması,
 11. 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun ilgili maddeleri gereğince kulübümüz tarafından yapılması gerekli olan iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
 12. Kulübümüz bünyesinde veya haricinde kurulmuş veya kurulacak Anonim Şirketlere ortak olmak, gerçek ve tüzel kişilere hisse devretmek, halka arz etmek ve gerekli tüm işlemleri gerçekleştirmek üzere, mali, idari ve hukuki tüm düzenleme ve işlemlerin yapılması için her türlü teklif, protokol ve sözleşme düzenlenmesi ve imzalanması, kurulacak, ortak olunacak, devir alınacak Anonim Şirketlerde Kulüp tüzel kişiliğinin temsili amacıyla temsilci veya temsilciler atanması, Futbol Şubesinin tüm aktif ve pasifiyle birlikte kurulmuş veya kurulacak Anonim Şirkete devrine ilişkin sözleşme yapılması hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 13. 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu uyarınca 2024-2025 / 2025-2026 ve 2026-2027 bütçe dönemlerinde yapılacak borçlanmalara ilişkin ek bütçe sağlanması konusunda onay alınması,
 14. Kulüp Organlarının Seçimi,
 15. Dilek ve Temenniler,
 16. Kapanış.

Benzer İçerikler

Başa dön tuşu
Loading...