HaberlerKurumsal Haber

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

7244 sayılı Yeni koronavirüs (covid-19) salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda; Dernek genel kurul toplantılarının 31/07/2020 tarihine kadar ertelendiği, akabinde İçişleri Bakanlığı’nın 24/07/2020 tarih ve 4270 sayılı oluru ile 31/10/2020 tarihine kadar ikinci kez ertelendiği, daha sonra Sağlık Bakanlığı’nın 01/10/2020 tarih ve 1604 sayılı yazısı bu sürenin 01/12/2020 tarihine kadar ertelendiği, bu süreç içerisinde Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 28/11/2020 tarih ve 2020/84 sayılı kararı ile Dernek Genel Kurul toplantılarının 01/03/2021 tarihine kadar yapılamayacağı karar altına alınmış idi.

Pandemi nedeni ile Bakanlıklarımızın aldığı tedbirler kapsamında yapamadığımız Olağan Genel Kurulumuzun ilk toplantısını 11/03/2021 tarihinde, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantımızı 18/03/2021 tarihinde Necmettin ERBAKAN Kongre Merkezi, Mehtap Mahallesi Mamak Caddesi No:76/A Saimekadın Mamak – Ankara adresinde yapmak için Yönetim Kurulumuzca 22.02.2021 tarih ve 57no’lualınan kararı, 24/02/2021 tarihinde üyelerimize ilan etmiş idik.

Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısında alınan kararlar çerçevesinde “Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri düşük, orta ve yüksek risk gruplarında; kişi başına 8 m² alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilecektir” şeklinde hüküm altına alınmıştır. Bu kararlar doğrultusunda; İçişleri Bakanlığının tüm Bakanlık ve Valiliklere dağıtımlı 02/03/2021 tarih ve 3514 sayılı yazısı ile, Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 02/03/2021 tarih ve 2021/11 sayılı kararında; Dernek Genel Kurullarının azami kişi sayısının 300’ü geçmemek üzere yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Ankara Valiliğine yaptığımız başvuruya istinaden, Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün 09.03.2021 tarih ve 13797 sayılı cevabi yazısında; “Derneğinizin 1000’in üzerinde delegesinin bulunması nedeni ile Genel Kurulunuzun belirtilen şartlara uygun yapılamayacağı, bu nedenle Dernekler Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince ertelenmesinin uygun olacağı” ifade edilmiştir.

Bu nedenle, İçişleri Bakanlığı’nın 02/03/2021 tarih ve 3514 sayılı yazısı ile Ankara Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 02/03/2021 tarih ve 2021/11 sayılı kararı ve Ankara Valiliği, il Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün 09.03.2021 tarih ve E-74071012-450-13797 no’lu yazısına istinaden, Olağan Genel Kurul toplantımızın ertelenmesine, Olağan Genel Kurul Toplantımızın Devletimizin Genel Kurul toplantılarının yapılmasına müsaade etmesine müteakip yapılmasına, karar verilmiştir.

Sayın Üyelerimize ilanen duyurulur.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü

Benzer İçerikler

Başa dön tuşu